เว็บไซต์ตรง สมัครสล็อต ที่คุณควรเลือก เข้ามาทำกำไร โกยเงิน
สมัครสล็อต-logo

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดช่องทาง วิธีลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ 2567

เปิดช่องทาง วิธีการลงทะเบียน ขอลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2567 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่องเงื่อนไข ขอลดได้เท่าไร

Share This Post

จากกรณีรัฐบาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

  • การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ 


1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register เบอร์ติดต่อ 1129
3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร. หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284

ซึ่งในการลงทะเบียนจะต้องเตรียมจ้อมูลชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันการลงทะเยียนและแจ้งข้อมูลสถานะการลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า)

ในส่วนของความช่วยเหลือนั้น หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท) แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

  • การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่ 

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https//egister.pwa.co.th/welfare- register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ จะต้องใช้ข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ชื่อผู้ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)

กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา